ANALIZA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DOKTORSKICH

ANALIZA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DOKTORSKICH

👥Nasz Zespół ds. prawnych przeprowadził również analizę pierwszych 95 programów kształcenia w szkołach doktorskich.

🔎Z analizy wynika, że w 53 programach kształcenia realizowanych w szkołach doktorskich przewidziano możliwość uczestnictwa w zajęciach w języku angielskim (wszystkich lub wybranych).

🔸W programach kształcenia bardzo często posłużono się zwrotem wskazującym na to, że zajęcia realizowane są w języku polskim i angielskim. W wielu programach kształcenia przewidziano jednakże wprost konkretne zajęcia w języku angielskim.

🔸W 42 programach kształcenia nie odniesiono się wprost do możliwości realizacji zajęć w języku angielskim. Programy te zostały przygotowane wyłącznie w języku polskim bądź też istniała również ich wersja anglojęzyczna jednakże bez doprecyzowania tego czy jakiekolwiek zajęcia prowadzone są w języku angielskim/język angielski stanowi dodatkowy język wykładowy.

🔸Wyniki analizy pokazują zatem, że w wiele jednostek nie posiada oferty zajęć dostosowanej do potrzeb doktorantów zagranicznych lub nie przewiduje kształcenia w języku angielskim.

🔸Zespół ds. prawnych skontaktuje się z administracją szkół doktorskich w celu przekazania wniosków wynikających z analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content